Ép Kính Điện Thoại ở Bình Dương
Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Tổng Hợp Rom Huwawei (Android)

 1. #1

  Tổng Hợp Rom Huwawei (Android)

  HiSuit Setup (v.1.8.10.1506)

  http://www.mediafire.com/download.php?4i4didxdg6r5dcq

  Huawei All-In-One Driver

  http://www.mediafire.com/download.php?d7zm6d52qdm9zfp

  =============================================


  Ascend Mate-[MT1-U06]-B114
  (Android,4.1, V100R001CHNC00B114)(879Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?vyaqbb8r088grky

  Ascend Mate-[MT1-U06]-B115
  (Android,4.1, V100R001CHNC00B115)(892Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?i0ldsl65xk3y3dl


  Ascend Mate-[MT1-U06]-B116
  (Android.4.1,Emotion UI,V100R001CHNC00B116)(893Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?261sl04m2j3rhbo


  Ascend-P1-[U9200-1]-B124
  (Android.4.0 V100R001CHNC00B124 )(523Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?emmueu6svriuge4


  Ascend-P1-[U9200-1]-B125
  (Android,4.0, V100R001CHNC00B125)(523Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?54ku1g0jmarkibp


  Huawei [U9200-1]-B508
  (V.4.1.1, V100R001CHNC00B508)(565Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?n77fqdqhk19dgv6


  Ascend P1-[U9200]-B528
  (Android 4.1.2, )(541Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?w52u7ubq98dhc77


  Ascend P1-[U9200-1]-B229
  (Android 4.0, V100R001C00B229)(477Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?7a9g7gyy3tkdgtz


  Ascend-P1-XL-[U9200E]-B124
  (Android.4.0 V100R001CHNC00B124)(523Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?st9xya14u265yys


  Ascend-G302D-[U8812D]-B100
  (Android.2.3 V100R001CHNC00B100)(155Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?4cmu6q1mdy6dk6y

  Ascend-G330D-[U8825D]-B956
  (Android.4.0 V100R001C17B956)(358Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?55bcim67p05g4p4


  Ascend-G330D-[U8825D]B951
  (Android.4.0 V100R001C17B951)(358Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?7ubn7d2e7uctm7f


  Ascend -G330D-[U8825D]-B972
  (Android.4.0, V100R001C17B972)(358Mb

  http://www.mediafire.com/download.php?8bncbz0ra3znukj


  Ascend-G300-[U8818]
  ics kernal rom (Android 4.0) (103Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?i551pcascz5253p


  Ascend-G300-[U8815]-B952
  (Android 4.0, V100R001C00B952)(351Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?cwad03o21uuk9co


  Ascend-G520-[G520-0000]-B180
  (Android,4.1, Emotion UI, V100R001C17B180)(193Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?id3al3zrzk54ogv


  Ascend-G525-[G525-U00]-B180
  (Android, 4.1,Emotion UI,V100R001CHNC00B180)(749Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?o9acd5y4p23dul0

  Huawei -[U8825-1]
  (Android.4.0, )(378Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?b20z4vptcgwaytp


  Ascend-D1-[U9500-1]-B130
  (Android.4.0 V100R001CHNC00B130)(518Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?25cankjxku48c8n


  Ascend D2-[D2-2010]-B129
  (Android 4.1, Emotion UI, V100R001C92B129)(785Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?qgnqlsuli2i5r7f


  Ascend D2-[D2-2010]-B131
  (Android, 4.1, Emotion UI, V100R001C92B131)(791Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?34ybvgl1czellnd


  Honor-[U8860]-B876
  (Android.2.3 V100R001CHNC00B876)(225Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?qqk1h19h5zhu47r

  Honor-[U8860]-B932SP01
  (Android.4.0 V100R001CHNC00B932SP01)(337Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?4345rmmm2wfgq7a


  Sonic+ [U8661]-B832
  (Android.2.3 V100R001C17B832)(180Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?brad3crda4opk54


  Huawei [U8500]-B281
  (Android.2.1 V100R001C17B281)(123Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?k31uc7p8hamv1rd


  Huawei [U8520]-B138
  (Android.2.2 V100R001C17B138)(291Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?jz9jj76mnedjjee

  Huawei [U8650-1]-B856
  (Android.2.3 V100R001C17B856)(132Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?xxxkjzjhof37fym

  Huawei -[U8650]-B828SP03
  (Android. 4.0 , V100R001C00B828)(122Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?uqfbb7vek3fs6s0

  Huawei-[U8650]-B859
  (Android, 4.0,V100R001B859)(134Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?a3v871n8ma13n6n

  Huawei [U8660]-B861
  (Android.2.3 V100R001C17B861-(China WCDMA)(136Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?mkz9ec8h50fn06b

  Ideos-X5-[U8800Pro]-B928
  (Android.4.0, V100R001C00B928)(355Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?j46uk88kgigv60x

  Huawei -[U8800P]-B521
  (Android.2.3, V100R001C00B521-Oversea-Normal-05010TXB)(207Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?5uisxlhbba1bmd9

  Huawei-[U8800+]-B926
  (Android.4.0, V100R001CHNC00B926)(307Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?axbhua8q17hb49b

  Huawei-[U8800+]-B927
  (Android.4.0, V100R001CHNC00B927)(308Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?g33sl77c3147ix3

  Huawei -[U8950-1]-B953
  (Android. , V100R001C326B953)(354Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?2jxf7v81ra60pw7

  Huawei [U8950D]-B956
  (Android.4.0 V100R001C17B956)(471Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?dk86laldwrr2pnj

  Huawei -[U9508]-B030
  (Android. 4.0, V100R001CHNC00B030)(631Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?vcc8hfe9dxvyagh

  G500Pr0 -[U8836D]
  -ics kernel rom (Android 4.0)(501Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?lg65xqcbc7g1or2

  Ascend G510-[G510-0010]-B182
  (Android. 4.1, Emotion UI. V100R001C17B182)(558Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?xxb67mdd3cdvbdz

  Ascend G510-[G510-0010]-B173
  (Android.4.1, Emotion UI, V100R001C17B173)(554Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?9uj7iz8j2vwupxv

  G510- [U8951]-B165
  (Android.4.1, G510-0010-B165U51-G510-0010)(545Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?7qme5mxsx678faf

  G520-[G520-5000]-B210
  (Android,4.1, V100R001CHNC00B210)(257Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?9l2517dz73nadwk

  G520-[G520-5000]-B211
  (Android.4.1, V1000R001CHNC01B211)(283Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?fxppvssdnxxixaf

  G520-[G520-5000]-B212
  (Android,4.1, V100R001CHNC00B212)(192Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?id3al3zrzk54ogv

  Huawei [C8500]-B282
  (Android.2.3 V100R001C92B282)(121Mb) ---->>>http://www.mediafire.com/download.php?7utctut0b4d343p


  Huawei [C8500S]-B656
  (Android.2.2 V100R001C92B656)(125Mb) --->>>http://www.mediafire.com/download.php?9fiq1aalans2v2n

  Huawei [C8600]-B225SP15
  (Android.2.1 V100R001C92B225SP15)(119Mb)--->>>http://www.mediafire.com/download.php?teraakylx2neu9n  Huawei -[C8600]-B280
  (Android. 2.3, V100R001C02B280)(124Mb)---->http://www.mediafire.com/download.php?mcfhasobb9kadum  Huawei-[C8812E]- ICS Kernel--(104Mb)---->http://www.mediafire.com/download.php?529qva7muaczr7b  Huawei [C8650]-B879
  (Android.2.3 V100R001C92B879)(185Mb) --->>>http://www.mediafire.com/download.php?jluczep93eluh5d


  Huawei [C8650E]-B875
  (Android.2.3 V100R001C92B875)(181Mb) ---->>>http://www.mediafire.com/download.php?nivr9bvavwqmbdm

  Huawei [C8650E]-B866-SP01
  ( Android.2.3 V100R001C92B866)(181Mb) —->http://www.mediafire.com/download.php?eeybtofuobqhfcd

  Huawei -[C8652]-
  (Android.2.3.6)(121Mb)—->SimpleFile Sharing and Storage.

  Huawei [C8800]-B851
  (Android.2.3 V100R001C92B851)(187Mb) ---->>>http://www.mediafire.com/download.php?d29ty3nc5izwpj3

  Huawei [C8810]-B862
  (Android.2.3 V100R001C92B862)(177Mb) ---->>>http://www.mediafire.com/download.php?8k9h3p6i4v44hci

  Huawei [C8812]-B950
  (Android.4.0 V100R001C92B950)(416Mb) ---->>>http://www.mediafire.com/download.php?72becdbs61qzu63

  Huawei [C8812E]-B949
  (Android.4.0 V100R001C92B949)(396Mb) ---->>>http://www.mediafire.com/download.php?v1tg3epnposth9g

  Huawei [C8813]-B167
  (Android .4.1 ,Emotion ,UI V100R001C92B167)(592Mb)--->>>http://www.mediafire.com/download.php?1g81wdtf6vjtqaw

  Huawei -[C8813]-B168
  (Android 4.1, Emotion UI, V100R001C92B168)(592Mb)---->http://www.mediafire.com/download.php?qph9gn1dlalko4a

  Huawei -[C8813]-B169
  (Android 4.1, Emotion UI,V100R001C92B169)(592Mb)--->http://www.mediafire.com/download.php?s9thyijbmzuagcd

  Huawei -[C8813]-Jelly Bean Kernel---->
  (122Mb)--->>http://www.mediafire.com/download.php?55ufo1h1fn88qh0

  Huawei [C8813D]-B168
  (Android.4.1 ,Emotion ,UI V100R001C92B168)(614Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?f3a4yza8fsb91xg


  Huawei [C8813D]-B172
  (Android.4.1 ,Emotion ,UI V100R001C92B172)(615Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?5jy3a9rvvmyctt4


  Huawei [C8860E]-B897
  (Android.2.3 V100R001C92B897)(261Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?b6pbcyz103fp4an


  Huawei [C8860E]-B925
  (Android.4.0 V100R001C92B925)(325Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?ccijv7657hjj0ib


  Huawei-G330C-[C8825D]-B947
  (Android.4.0 V100R001C92B947)(410Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?z777agc22311nng


  Huawei [C8950D]-B955
  (Android.4.0 V100R001C92B955)(427Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?2c8iskeyy74ptlg


  G309T-[T8830]-B923
  (Android.4.0, V100R001CHNC01B923)(263Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?bl3w4vgu58wchfo


  G309TPro-[T8830Pro]-B108
  (Android.4.0, V100R001CHNC462B108)(286Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?f1fsarda8bn30vu


  G309TPro-[T8830Pro]-B109
  (Android.4.0, V100R001CHNC01B109)(280Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?09ytx3hm2j7p2g5


  Huawei [T8300]-B012SP03
  (Oms.2.5, V100R001C00B012SP03)(135Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?7lk4ip0ryxwdqnc


  Huawei -[T8600]-B016SP13
  (Oms.2.5, V100R001C01B016SP13)(116Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?pwblfeoabehaizt


  G510 -[T8951]-B207
  (Android.4.0, V100R001CHNC01B207)(327Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?c6u8vrqod7zp88b


  G305T -[T8828]-B825
  (Android.2.3, V100R001CHNC01B825)(132Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?29uycp6as8dcwzj


  Y200T -[T8620]-B912
  (Android.4.0, V100R001CHNC01B912)(259Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?bixtvq0vz3ypqai


  Y300 -[T8833]-B207
  (Android.4.0, V100R001CHNC01B207)(338Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?kkv29qiam4wn5ry

  Y300-[Y300-0000]-B180
  (Android 4.1, Emotion UI, V100R001C17B180)(558Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?4b9oy0q7qacv4yx

  Y300C -[Y300-2010]-B166
  (Android 4.1, Emotion UI, V100R001C92B166)(581Mb)


  http://www.mediafire.com/download.php?zroo48iovhobghu


  Huawei-[Y300C ]
  Jelly Bean Kernel(122Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?d5or1kq5pr8o19z  Huawei Y310_5000[Y310_5000]-B021
  (Android 2.3, V100R001CHSC01B021)(159Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?3m39fzojyc899e8


  Huawei-Y210C-[Y210-2010]-B824
  (Android .2.3, V100R001C92B824)(152Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?edemj4z9m13crkz  Huawei -Y210S-[C8685]-B824
  (Android.2.3, V100R001C92B824)(166Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?ycalj53d23qdmdv  Huawei -[Y220T](93Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?lcdk1nla155ftic


  Huawei -[T8500]-B137
  (Android.2.2, V100R001C01B137)(139Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?tofs6873tw0l2l8


  G306T -[T8808D]-B043
  (Android.4.0, V100R001CHSC01B043)(165Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?pn4d3glgv8rqdte


  Huawei -[T8950]-B110
  (Android.4.0, V100R001CHNC01B110)(384Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?t9jor2r7r0eerd3


  Huawei-[T8950]-B111
  (Android.4.0, V100R001CHNC01B111)(384Mb)

  http://www.mediafire.com/download.php?qsjps61ysh4rywj

  Password-MMAS

 2. #2
  Administrator Đức Anh's Avatar
  Ngày tham gia
  Mar 2015
  Bài viết
  140
  Quá tốt, tks vì sự chia sẻ nhiệt tình của bạn, rất hữu ích cho ace

  Cuộc đời sẽ chóng qua nhưng lối sống đẹp thì vẫn tồn tại mãi....

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
VietGSM không kinh doanh, mua bán. Thành viên liên hệ trực tiếp người đăng tin