Hình ảnh chú thích các linh kiện trên 12 Pro Max ! Hy vọng có thể hỗ trợ tốt cho ae trong công việc. Thân !

1.iPhone 12 pro max CHÚ THÍCH LINH KIỆN

Name:  1.png
Views: 494
Size:  700.8 KB

2.iphone 12 pro max Core block A side

Name:  2.png
Views: 446
Size:  651.5 KB

3.iphone 12 pro max Core block b side

Name:  3.png
Views: 509
Size:  751.1 KB

4.IPHONE 12 PRO MAX RF BLOCK A

Name:  4.jpg
Views: 275
Size:  95.8 KB