Chia sẻ cho a/e tí tài liệu về ngâm cứu
hầu hết có những lỗi hay gặp
Name:  572996_3fed5b4887ac54e060fa7e16e21fc498.jpg
Views: 2523
Size:  19.9 KB
Name:  572995_311ae7cd88f4ba416548f6f7d7fb2b2d.jpg
Views: 2570
Size:  19.9 KB

link tải Word: https://drive.google.com/file/d/1nJr...ew?usp=sharing


Chúc a/e "năm mới - thành công mới, công việc suôn sẻ - sức khỏe dồi dào"
Sưu tầm