Fix lỗi app bằng cách: Shift + Update bản iOS cũ trên máy.Cách 1:
1. Jailbreak máy và install Cydia.
2. Add source : haphung.yourepo.com
3. Vào souce Haphung và install Tweak Fake iOS Active ICCID.
4. Reboot và gắn sim ghép active ICCID.
5. Jailbreak, install Cydia and remove Tweak.
6.Reboot. Done.
Cách 2:
1. Jailbreak máy và install Cydia.
2. install Filza
3. Vào Filza - System - Library - CoreServices - file SystemVersion.plist
4. Edit SystemVersion.plist
- Version iOS : 13.3.1
- Buildversion : 17D50
5. Reboot và gắn sim ghép active ICCID.
6. Shift + Update bản iOS cũ trên máy trước khi fake.
7. Done.
---
Hướng dẫn Fix full iphone lock với ICCID thần thánh (iccid perfect mode for locked fix full)

Hướng dẫn Jailbreak windows

Hướng dẫn Jailbreak MacOS

---
Lưu ý: Máy ghép xong fix full như quốc tế và xài kèm sim ghép.