Vivo Y81 chạm nguồn trước 0.1 . Ae gặp pan kiểm tra trước con cảm biến cho đỡ nhọc.

Name:  ed2257026f94d1c.jpg
Views: 3342
Size:  96.3 KB