Chia sẻ - J7 Pro liệt phím back và phím đa nhiệm

Chia sẻ để ae đỡ mất thời gian để câu kéo đo đạc, nhìn hình ai hiểu thì hiểu. Ai đã biết rồi xin đừng gạch đá mình nhé!.Cập nhật thêm một hướng mới..

Nếu kiểm tra lỗi trên không hết thì đo tụ (những chỗ màu đỏ bên dưới) xem có bị chạm không?

Name:  439cb02ec19.jpg
Views: 5243
Size:  14.0 KB