Cách làm này giảm bớt thời gian và an toàn cao cho anh em với những dòng máy phổ Thông.
Lưu ý khi hấp nguyên cây anh em tắt nguồn máy, nhiệt hấp vừa phải và không hấp lâu quá. Có thể dán keo cách nhiệt lên camera nếu ae cẩn thận.