Trước khi đi vào tìm hiểu “Tổ chức sự kiện là gì?”, “Tổ chức sự kiện cần làm những công việc gì?” Hay “Người làm tổ chức sự kiện cần phải có những gì? “ thì chúng ta phải hiểu được “SỰ KIỆN” là gì trước đã nha.

Theo từ điển tiếng Việt thì “sự kiện” là sự việc xảy ra có ý nghĩa quan trọng với đời sống xã hội và được các phương tiện truyền thông quan hoài đưa tin như SEGAMES, liên hoan tiếng hát truyền hình, thi hoa hậu hoàn cầu Việt Nam,… mới được xem là sự kiện.

Có người lại hiểu sự kiện không chỉ bao gồm những hoạt động quy mô lớn như trên mà nó còn bao hàm cả những hoạt động mang ý nghĩa cá nhân chủ nghĩa và cộng đồng hẹp trong đời sống từng lớp như ma chay, cưới hỏi, sinh nhật,…

Một số khác lại hiểu sự kiện cốt tử là những hoạt động hệ trọng đến hoạt động tiếp thị và thương nghiệp của các doanh nghiệp như tổ chức hội nghị, hội thảo, khai trương, giới thiệu sản phẩm, hội chợ, triển lãm,…

Xem thêm: https://tochucsukienchuyennghiep.com/

Tóm lại sự kiện (Event) là một hoạt động có chủ đích diễn ra tại một thời điểm nhất quyết, tại một địa điểm nhất định, tập kết ý tưởng và nguồn lực để truyền đạt một thông điệp xác định nào đó, tạo sự chú ý và cuốn sự quan tâm của các đối tượng dự.

Trong Marketing, Event được định tức thị những hoạt động Marketing liên quan đến những sự kiện mang tính giáo dục, quảng bá sản phẩm hay định vị ưu thế của sản phẩm, thương hiệu trên thị trường.

2. Tổ chức sự kiện là gì?

Tổ chức sự kiện bản tính là việc tổ chức thực hành các phần việc cho một “SỰ KIỆN” diễn ra, từ khi nó bắt đầu hình thành trong ý tưởng cho đến khi nó chấm dứt.

Tổ chức sự kiện là tổ chức các hoạt động trong các lĩnh vực tầng lớp, thương nghiệp, kinh dinh, tiêu khiển, thể thao,… duyệt y các hình thức như hội thảo, hội nghị, họp báo, triển lãm, lễ hội, … nhằm mục đích truyền đi những thông điệp mà người làm sự kiện muốn công chúng của mình nhận thức được.

Ở những nước phát triển tổ chức sự kiện được xem như một ngành, một nghề đặc thù. Vì thế, họ đã có cả một hệ thống lý luận về nghề nghiệp tương đối đầy đủ và chém đẹp. Theo đó, tổ chức sự kiện bao hàm các lĩnh vực khá rộng như:

– Bussiness event: là các sự kiện hệ trọng đến lĩnh vực kinh doanh
– Corporate events: Là các sự kiện hệ trọng đến doanh nghiệp như lễ kỷ niệm ngày thành lập, hội thảo, hội nghị,…
– Fundraising events: Là các sự kiện nhằm mục đích gây quỹ