Rom được buil bở thanhnampda
GALAXY S2 LTE 4G E110S tiếng việt 4.1.2 fix sms​

Việt Hóa Và Fix Lỗi trên Phiên Bản E110S KSIMA4 ver 4.1.2


Link Down: http://d-h.st/bnj


Pass:05121986

Name:  ktv.jpg
Views: 267
Size:  68.8 KB

Name:  840909881_918326732_574_574.jpg
Views: 129
Size:  38.1 KB