Bảng model Ipad để ace khi cần restore đỡ phải tìm fimware , cũng như thâu máy cũ biết chính xác đời máy giúp ace đỡ mất thời gian.