Chắc ai đó sẽ cần....Chi tiết xin liên hệ:0949006766 :D