ĐC: 370 Đường 3/2, F12, Q10 Ngay ngã tư Sư Vạn Hạnh với 3/2 lên 1 tí nhé
ĐT: 0902545373 Mr. Khánh
Web: www.matboot.vn
- Up rom, flash rom, nâng cấp rom, root máy và sửa lỗi rom cho Lenovo
- Sửa lỗi treo logo, khắc phục treo máy do nâng cấp phần mềm sai. Giá 80k - 100k
- Cài tiếng việt cho tất cả các dòng Smartphone. LG,Sky,SamSung,Sony,HTC vv...Giá 80k - 100k
- Nhận cứu máy up rom bị brick mất boot (máy mất boot là khi bật nguồn ko có hiện tượng gì) còn khi bật chỉ cần lên nguồn là mình còn cứu chữa e nó được nhé! Giá 150 - 200k
UP ROM LENOVO, UP FIRMWARE LENOVO, CHẠY PHẦN MỀM LENOVO, UNBRICK LENOVO, REPAIR BOOT LENOVO
NHẬN CHẠY PHẦN MỀM LENOVO LẤY NGAY, UP ROM LENOVO LẤY NGAY, UNBRICK LENOVO, SỬA LỖI LENOVO, MỞ MÃ BẢO VỆ LENOVO, MỞ MÃ VẼ HÌNH LENOVO, REPAIR IMEI LENOVO, THAY MÀN HÌNH LENOVO, THAY CẢM ỨNG LENOVO, NẠP ROM TIẾNG VIỆT LENOVO, SỬA LỖI IMEI LENOVO, SỬA LENOVO MẤT IMEI, SỬA LENOVO MẤT NGUỒN, SỬA LENOVO TREO LOGO, SỬA LENOVO MẤT SÓNG …


UP ROM LENOVO A60, CHẠY PHẦN MỀM LENOVO A60 LẤY NGAY, UP FIRMWARE LENOVO A60, UNBRICK LENOVO A60, MỞ MÃ BẢO VỆ LENOVO A60, SỬA LỖI LENOVO A60, MỞ MÃ KHÓA MÁY LENOVO A60, UP ROM LENOVO A65, CHẠY PHẦN MỀM LENOVO A65, UNBRICK LENOVO A65, REPAIR BOOT LENOVO A65, MỞ MẬT KHẨU KHÓA MÁY LENOVO A65, MỞ MÃ BẢO VỆ LENOVO A65, SỬA LỖI LENOVO A65 …..


UP ROM LENOVO A228T, CHẠY PHẦN MỀM LENOVO A228 LẤY NGAY, UP FIRMWARE LENOVO A228T, UNBRICK LENOVO A228T , MỞ MÃ BẢO VỆ LENOVO A228T, SỬA LỖI LENOVO A228T, MỞ MÃ KHÓA MÁY LENOVO A228T, UP ROM LENOVO A390, CHẠY PHẦN MỀM LENOVO A390, UNBRICK LENOVO A390, REPAIR BOOT LENOVO A390T, MỞ MẬT KHẨU KHÓA MÁY LENOVO A390, MỞ MÃ BẢO VỆ LENOVO A390, SỬA LỖI LENOVO A390, THAY MÀN HÌNH LENOVO A390, THAY MÀN HÌNH LENOVO A390T, THAY CẢM ỨNG LENOVO A390, THAY CẢM ỨNG LENOVO A390T, UNBRICK LENOVO A390T, CHẠY PHẦN MỀM LENOVO A390T …..


UP ROM LENOVO A516, CHẠY PHẦN MỀM LENOVO A516 LẤY NGAY, UP FIRMWARE LENOVO A516, UNBRICK LENOVO A516, MỞ MÃ BẢO VỆ LENOVO A516, SỬA LỖI LENOVO A516, MỞ MÃ KHÓA MÁY LENOVO A516, UP ROM LENOVO A656, CHẠY PHẦN MỀM LENOVO A656, UNBRICK LENOVO A656, REPAIR BOOT LENOVO A656, MỞ MẬT KHẨU KHÓA MÁY LENOVO A656, MỞ MÃ BẢO VỆ LENOVO A656, SỬA LỖI LENOVO A656…..


UP ROM LENOVO A690, CHẠY PHẦN MỀM LENOVO A690 LẤY NGAY, UP FIRMWARE LENOVO A690, UNBRICK LENOVO A690, MỞ MÃ BẢO VỆ LENOVO A690, SỬA LỖI LENOVO A690, MỞ MÃ KHÓA MÁY LENOVO A690, UP ROM LENOVO A668T, CHẠY PHẦN MỀM LENOVO A668T, UNBRICK LENOVO A668T, REPAIR BOOT LENOVO A668, MỞ MẬT KHẨU KHÓA MÁY LENOVO A668T, MỞ MÃ BẢO VỆ LENOVO A668T, SỬA LỖI LENOVO A668T …..


UP ROM LENOVO A698T, CHẠY PHẦN MỀM LENOVO A698T LẤY NGAY, UP FIRMWARE LENOVO A689T, UNBRICK LENOVO A698T, MỞ MÃ BẢO VỆ LENOVO A698T, SỬA LỖI LENOVO A698T, MỞ MÃ KHÓA MÁY LENOVO A698T, UP ROM LENOVO A706, CHẠY PHẦN MỀM LENOVO A706, UNBRICK LENOVO A706, REPAIR BOOT LENOVO A706, MỞ MẬT KHẨU KHÓA MÁY LENOVO A706, MỞ MÃ BẢO VỆ LENOVO A706, UP ROM TIẾNG VIỆT LENOVO A706 LẤY NGAY, CHẠY PHẦN MỀM TIẾNG VIỆT LENOVO A706 LẤY NGAY, UP FIRMWARE LENOVO A706 LẤY NGAY, SỬA LỖI LENOVO A706 …..


UP ROM LENOVO A750, CHẠY PHẦN MỀM LENOVO A750 LẤY NGAY, UP FIRMWARE LENOVO A750, UNBRICK LENOVO A750, MỞ MÃ BẢO VỆ LENOVO A750, SỬA LỖI LENOVO A750, MỞ MÃ KHÓA MÁY LENOVO A750, UP ROM LENOVO A789, CHẠY PHẦN MỀM LENOVO A789, UNBRICK LENOVO A789, REPAIR BOOT LENOVO A789, MỞ MẬT KHẨU KHÓA MÁY LENOVO A789, MỞ MÃ BẢO VỆ LENOVO A789, SỬA LỖI LENOVO A789, UP ROM LENOVO A789T, CHẠY PHẦN MỀM LENOVO A789T, UNBRICK LENOVO A789T …..


UP ROM LENOVO A760, CHẠY PHẦN MỀM LENOVO A760 LẤY NGAY, UP FIRMWARE LENOVO A760, UNBRICK LENOVO A760, MỞ MÃ BẢO VỆ LENOVO A760, SỬA LỖI LENOVO A760, MỞ MÃ KHÓA MÁY LENOVO A760, UP ROM LENOVO A800, CHẠY PHẦN MỀM LENOVO A800, UNBRICK LENOVO A800, REPAIR BOOT LENOVO A800, MỞ MẬT KHẨU KHÓA MÁY LENOVO A800, MỞ MÃ BẢO VỆ LENOVO A800, SỬA LỖI LENOVO A800, THAY MÀN HÌNH LENOVO A800, THAY CẢM ỨNG LENOVO A800, UNBRICK LENOVO A800, UP ROM TIẾNG VIỆT LENOVO A800 …..


UP ROM LENOVO A820, CHẠY PHẦN MỀM LENOVO A820 LẤY NGAY, UP FIRMWARE LENOVO A820, UNBRICK LENOVO A820, MỞ MÃ BẢO VỆ LENOVO A820, SỬA LỖI LENOVO A820, MỞ MÃ KHÓA MÁY LENOVO A820, THAY MÀN HÌNH LENOVO A820, NẠP TIẾNG VIỆT LENOVO A820, UP ROM TIẾNG VIỆT LENOVO A820, UP ROM LENOVO A820T, CHẠY PHẦN MỀM LENOVO A820T, UNBRICK LENOVO A820T, REPAIR BOOT LENOVO A820T, MỞ MẬT KHẨU KHÓA MÁY LENOVO A820T, MỞ MÃ BẢO VỆ LENOVO A820T, SỬA LỖI LENOVO A820T …..


UP ROM LENOVO A830, CHẠY PHẦN MỀM LENOVO A830 LẤY NGAY, UP FIRMWARE LENOVO A830, UNBRICK LENOVO A830, MỞ MÃ BẢO VỆ LENOVO A830, SỬA LỖI LENOVO A830, MỞ MÃ KHÓA MÁY LENOVO A830, UP ROM LENOVO A850, CHẠY PHẦN MỀM LENOVO A850, UNBRICK LENOVO A850, REPAIR BOOT LENOVO A850, MỞ MẬT KHẨU KHÓA MÁY LENOVO A850, MỞ MÃ BẢO VỆ LENOVO A850, SỬA LỖI LENOVO A850 …..


UP ROM LENOVO K860, CHẠY PHẦN MỀM LENOVO K860 LẤY NGAY, UP FIRMWARE LENOVO K860, UNBRICK LENOVO K860, MỞ MÃ BẢO VỆ LENOVO K860, SỬA LỖI LENOVO K860, MỞ MÃ KHÓA MÁY LENOVO K860, UP ROM LENOVO P700, CHẠY PHẦN MỀM LENOVO P700, UNBRICK LENOVO P700, REPAIR BOOT LENOVO P700, MỞ MẬT KHẨU KHÓA MÁY LENOVO P700, MỞ MÃ BẢO VỆ LENOVO P700, SỬA LỖI LENOVO P700, NẠP TIẾNG VIỆT LENOVO P700, THAY MÀN HÌNH LENOVO P700, THAY CẢM ỨNG LENOVO P700, REPAIR BOOT LENOVO P700 , UP ROM LENOVO P700I, CHẠY PHẦN MỀM LENOVO P700I, UNBRICK LENOVO P700I, REPAIR BOOT LENOVO P700I, MỞ MẬT KHẨU KHÓA MÁY LENOVO P700I, MỞ MÃ BẢO VỆ LENOVO P700I, SỬA LỖI LENOVO P700I, NẠP TIẾNG VIỆT LENOVO P700I, THAY MÀN HÌNH LENOVO P700I, THAY CẢM ỨNG LENOVO P700I, REPAIR BOOT LENOVO P700I …..


UP ROM LENOVO P770, CHẠY PHẦN MỀM LENOVO P770, UNBRICK LENOVO P770, REPAIR BOOT LENOVO P770, MỞ MẬT KHẨU KHÓA MÁY LENOVO P770, MỞ MÃ BẢO VỆ LENOVO P770, SỬA LỖI LENOVO P770, NẠP TIẾNG VIỆT LENOVO P770, THAY MÀN HÌNH LENOVO P770, THAY CẢM ỨNG LENOVO P770, REPAIR BOOT LENOVO P770, UP ROM LENOVO P780, CHẠY PHẦN MỀM LENOVO P780 LẤY NGAY, UP FIRMWARE LENOVO P780, UNBRICK LENOVO P780, MỞ MÃ BẢO VỆ LENOVO P780, SỬA LỖI LENOVO P780, MỞ MÃ KHÓA MÁY LENOVO P780, , UP ROM TIẾNG VIỆT LENOVO P780, UP ROM LENOVO S720, CHẠY PHẦN MỀM LENOVO S720, UNBRICK LENOVO S720, REPAIR BOOT LENOVO S720, MỞ MẬT KHẨU KHÓA MÁY LENOVO S720, MỞ MÃ BẢO VỆ LENOVO S720, SỬA LỖI LENOVO S720, UP ROM TIẾNG VIỆT LENOVO S720, CHẠY PHẦN MỀM TIẾNG VIỆT LENOVO S720, THAY MÀN HÌNH LENOVO S720, THAY CẢM ỨNG LENOVO S720 …..


UP ROM LENOVO S820, CHẠY PHẦN MỀM LENOVO S820,UNBRICK LENOVO S820, REPAIR BOOT LENOVO S820, MỞ MÃ BẢO VỆ LENOVO S820, SỬA LỖI LENOVO S820, CHẠY TIẾNG VIỆT LENOVO S820 ,UP ROM LENOVO S820, CHẠY PHẦN MỀM LENOVO S820E,UNBRICK LENOVO S820, REPAIR BOOT LENOVO S820E, MỞ MÃ BẢO VỆ LENOVO S820E, SỬA LỖI LENOVO S820E, CHẠY TIẾNG VIỆT LENOVO S820E, UP ROM LENOVO S880, CHẠY PHẦN MỀM LENOVO S880,UNBRICK LENOVO S880, REPAIR BOOT LENOVO S880, MỞ MÃ BẢO VỆ LENOVO S880, SỬA LỖI LENOVO S880, CHẠY TIẾNG VIỆT LENOVO S880, THAY MÀN HÌNH LENOVO S880, THAY CẢM ỨNG LENOVO S880


UP ROM LENOVO S890, CHẠY PHẦN MỀM LENOVO S890,UNBRICK LENOVO S890, REPAIR BOOT LENOVO S890, MỞ MÃ BẢO VỆ LENOVO S890, SỬA LỖI LENOVO S890, CHẠY TIẾNG VIỆT LENOVO S890, UP ROM LENOVO S920, CHẠY PHẦN MỀM LENOVO S920,UNBRICK LENOVO S920, REPAIR BOOT LENOVO S920, MỞ MÃ BẢO VỆ LENOVO S920, SỬA LỖI LENOVO S920, CHẠY TIẾNG VIỆT LENOVO S920


Sửa lỗi, unlock, unbrick, mở mạng, repair boot, mở mã code, giải mã, mở mã khóa máy, sửa lỗi phần cứng, sửa lỗi phần mềm …..làm trực tiếp tại cửa hàng. Quý khách có thể ngồi xem làm trực tiếp. Nhận sửa chữa cho các cửa hàng, đại lý, công ty bán, sửa điện thoại di động.