hôm nay ế wa không có máy sửa lôi mấy em iphone 3g bị ẩn wifi ra làm,đang tính thay ic wifi nhưng làm biếng nên câu tắt thử 2 em này tự dưng wifi lại có và căng đét,làm 5 em thành công được 3 em,lại có máy chưng tủ kiếm lúa.