Góp phần để ace khi cần đở phải tìm mất thời gian một vài schematic đời mới của nokia.

205
208
210
225
220
501
502
515
302
309
700
701 .Update..