Mobiistar Touch Bean 402C hard reset
Bước 1: Tắt nguồn, tháo PIN xong lắp lại nhưng không khởi động máy
Bước 2: Bấm giữ cùng lúc 2 phím: Tăng âm lượng + Nguồn đến khi nào thấy trên màn hình xuất hiện những dòng chứ Tiếng Anh màu trắng thì thả tay ra
Bước 3: Bấm phím Tăng âm lượng di chuyển đến chọn dòng Recovery -> bấm phím Giảm âm lượng để chọn
Click để xem hình đúng kích thước
Bước 4: Ta vào được Recovery
Click để xem hình đúng kích thước

Bước 5: Dùng phím giảm âm lượng di chuyển tô xanh dòng chữ "Wide data/Factory reset" -> bấm phím Tăng âm lượng để chọn
Click để xem hình đúng kích thước

Bước 6: Dùng phím giảm âm lượng di chuyển tô xanh dòng chữ "Yes" -> bấm phím Tăng âm lượng để chọn
Click để xem hình đúng kích thước

Bước 7: Máy bắt đầu xóa dữ liệu
Click để xem hình đúng kích thước

Bước 8: Bấm phím Tăng âm lượng chọn dòng "Reboot system now"
Click để xem hình đúng kích thước

Bước 9: Đến bước này bạn chỉ cần đợi máy khởi động xong là sử dụng bình thường không cần những bước thiết lập gì nữa hết