Bài viết này được tham khảo nên chia sẻ cho anh em. Nếu anh em nào biết rồi thì đừng chém nhé.

Thoát iCloud ẩn sau đó đăng nhập iCLoud của mình vô để tránh máy khóa từ xa.


Bước 1: Dùng tool TAIG để Jailbreak máy ở iOS 8.1.1 - 8.1.2 các bạn có thể download tại đây: HERE

Bước 2: Kết nối thiết bị Jailbreak với TAIG bấm Jailbreak sẽ đòi OFF iCloud ta sẽ vào trong Cài đặt (settings) - Cài đặt chung (General) - Đặt lại (reset) - Cài đặt lại tất cả VPN (reset all settings) dòng đầu tiên.

- Ở bước này ta để ý trên Tool sẽ hiện chữ START và nhanh tay bấm vào khi mà máy đang trong quá trình khởi động lên để vượt qua bước bắt OFF iCloud.

Bước 3: Jailbreak xong ta đừng cài bất cứ gì trong Cydia mà sẽ dùng iTools để kết nối vào theo đường dẫn /var/mobile/Library/Accounts xoá đi 3 file trong đó. Sau đó tắt máy khởi động lại. Ở bước này nếu xoá 1 lần không được sẽ có thể xoá đi lại 2 3 lần sẽ ok nhé)


Lưu ý:
- Trong quá trình làm không được kết nối 3G hoặc Wifi để bị khóa máy từ xa nhé.
- Trường hợp Jailbreak 30% treo khởi động lại ta nên tắt iTools, iTunes ở hệ thống rồi làm lại nhé.

Hình ảnh sẽ được update cho anh em.