Lưu ý: Có một số File mình chưa test ae ai test ok báo nhé.
.V6202
http://www.4shared.com/rar/mDdZleY0ce/V6202.html?
V6216 ( có HD trong file lưu ý có 2 file 1 lỗi cam để cứu máy 1 file sửa lỗi lcd )
http://www.4shared.com/rar/uFYEiTzaba/v6216.html?
.V8403 test ok
http://www.4shared.com/rar/hw7NE0T5ce/v8403.html?
V8404 up qua thẻ nhớ
http://www.4shared.com/zip/bJls7Xrtce/dload.html?
V8406
http://www.mediafire.com/download/bd...0130525_TF.zip
.V8412
http://www.4shared.com/rar/wQojH74Qc...software.html?
V8501 up qua tool có HD trong file ( đã test ok )
http://www.4shared.com/rar/2jf0eVKLba/v8501.html?
V8503
http://www.mediafire.com/download/9v...8_SDUpdate.zip
V8505
http://www.4shared.com/rar/wGdGC9Tkb..._hanh_V8.html?
http://www.4shared.com/rar/Ka7xP67Dc...ix_V8405.html?
http://www.4shared.com/office/oyG6NN...mware_V8.html?
.v8507
http://www.4shared.com/rar/yBDHn5Dfce/V8507.html?
V8510 ( test ok )
http://www.4shared.com/rar/IrtpgS3Vba/V8510.html?