: Volume tăng + volume giảm + nguồn -> thấy máy rung nhẹ và chữ samsung hiện ra thì bỏ hết tay giữ ra là ok.