Test cáp khác ok, ace câu như hình, đỡ tốn sợi cáp.:D