video quay ban đêm bị anh sáng chiếu vào nên ko rõ lắm các bác tự nghiên cứu thêm nhé.