- Tắt nguồn điện thoại.
- Nhấn tổ hợp phím Volume Down + Power cho đến khi xuất hiện chữ Recovery Mode ở góc dưới bên trái thì bạn nhanh tay nhấn phím Power một cái. Nó sẽ tự vào chế độ Recovery.
- Chọn ngôn ngữ English .đến đây xem như done.