Vào trang chủ Pangu load toll về

http://en.7.pangu.io/

Cài đặt ngày giờ iphone của bạn về ngày 2 tháng 6 năm 2014
Mở tool bạn vừa tải về để bắt đầu JB
Đợi tools chạy 50% thì chạm vào biểu tượng Pangu trên màn hình iPhone
Đợi tools chạy xong là bạn đã Jailbreak thành công