test dây sạc khác ok, gỡ bỏ câu tắt như hình đỡ tốn cái chui sạc :D