Apple đã chính thức phát hành iOS 8.2 cho iPhone, iPad và iPod Touch, hỗ trợ Apple Watch, tăng cường khả năng hoạt động và sửa khá nhiều lỗi.Các bạn có thể xem chi tiết những thay đổi trong iOS 8.2 tại đây.

iOS 8.2 chỉ hỗ trợ iPhone 4s và iPad 2 trở đi cụ thể các dòng máy sau:

  • iPhone: iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 6, iPhone 6 Plus.
  • iPad: iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Mini, iPad Mini 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad Mini 3.
  • iPod Touch: iPod Touch 5.

Hướng dẫn tải: nhấn phải chuột chọn ‘Save As…’.
iPhone


iPad


iPod Touch