Ông chú đi công tác "chú đi lâu quá..." chưa về hoặc có thể không về để lại cái sim cùi,nay chia lại cho ace nào kết, ace thẩm định và cho giá dùm vì hàng tặng nên ko biết giá