Cuối tuần share kèo fix full lỗi sim ghép khi không JB ( chưa có cydia)
IOS 8.1.3, 8.2, Cảnh báo: do BB của ios 8.3 khác với 8.2 và 8.1.3 nên tools chưa hỗ trợ fix lỗi. ae mau de về 8.2 để sử dụng tools.
Nếu Apple khóa Shsh 8.2 là xong.
Hướng dẫn sử dụng

Nút bên trái là máy dùng sim china, nút bên phải là máy ko dùng sim china.
Mình dùng nút phải patch, nếu ghép sprint thì dùng sim clubgsm chọn dòng 3 là tmsi us mode xong tắt mở lại là ok.

Lúc nó hỏi cập nhật nhà mạng thì nhấn để sau. Nếu cho cập nhật sẽ mất 3g và kiểm tra tài khoản
Còn nếu đã lỡ nhấn thì patch lại phát nửa là ok.

Link:
ktvgsm.com

Ghép với sim clubgsmsim 4.7
đã fix ok 5c Sprint 8.2