Đây là bộ hình ảnh hỗ trợ sửa chữa phần cứng dc tổng hợp lại rất đầy đủ và chi tiết, anh em nào chưa có thì down về sài hen. (62 Mb)

Direct Download - Nokia Hardware Picture Help From Archit Raj.rar
Rapid Share - Nokia_Hardware_Picture_Help_From_Archit_Raj.rar