A- HƯỚNG DẪN ĐƯA THIẾT BỊ VÀO CHẾ ĐỘ DFU:
Thuật ngữ: DFU viết tắt của Device Firmware Update.

 • Chế độ DFU (DFU mode). Màn hình iDevice tối đen, nhấn thử Power hoặc Home không tác dụng.
 • Chế độ Recovery (Recovery mode). Màn hình hiện cáp dĩa, chỉ vào được bàn phím Emergency.

Không giống như Recovery mode, Chế độ DFU không tải firmware / hệ điều hành cài đặt hiện tại của iDevice trước khi restore. Chế độ DFU được xem như phương cách cuối cùng để restore mà chế độ Recovery không thể restore hoặc gặp thông báo lỗi iTunes Errors.
Cách về DFU mode thủ công:

 1. Mở iTunes, kết nố USB choi iDevice.
 2. Nhấn giữ đồng thời 2 nút Power+Home trong 10 giây.
 3. Vẫn giữ nút Home, thả nút Power trong 10 giây.
 4. iTunes thông báo "iTunes has detectedd an iDevice in recovery mode. You must restore this iDevice before it can be used with iTunes" là đã đưa thiết bị về đúng DFU mode.
 5. Nhấn tiếp OK.

GHI CHÚ:

 • Đôi khi mất vài lần mới về DFU mode thành công.
 • Nếu trong lúc nhấn giữ 2 nút Power+Home mà thả trước 10 giây, có thể hiện táo là sai DFU mode.
 • Giữ 2 nút Power+Home quá lâu cũng sẽ hiện táo là sai DFU mode.

Ngoài ra còn nhiều cách khác về DFU mode bằng iREB hay Redsn0w.


B- HƯỚNG DẪN PHÂN BIỆT 3GS OLD HAY NEW-BOOTROM HOẶC TOSHIBA CHIP:
3GS có 3 loại máy được gắn BootRom khác nhau:

 1. Old-BootRom (iBoot-359.3).
 2. New-BootRom (iBoot-359.3.2).
 3. The New 3GS 8GB (chip Toshiba).

Tại sao 3GS lại phải có 2 loại BootRom Old và New? Thời điểm Apple phát hành firmware iOS 4.0, Dev-Team chỉ tìm được kẽ hở của firmware có thể jailbreak cho 3GS Old-BootRom mà New-BootRom không thể jailbreak. Do thấy Old-BootRom bị "hở sườn" nên Apple thay đổi loại iBoot mới cho 3GS là New-BootRom (iBoot-359.3.2).

Ngoài ra, sau khi sản xuất iPhone 4, Apple vẫn tiếp tục sản xuất The New 3GS 8GB với chip Toshiba, mục đich ngăn chận máy Lock nâng baseband của iPad (0.6.15) để unlocked. Đó là các The New 3GS 8GB sản xuất từ tuần 33 năm 2011 trở về sau. Serial Number: xx133xxxxxx, firmware 4.3.5, baseband 5.14 (một số thông tin khác là từ tuần 27 năm 2011 trở về sau).

Các The New 3GS 8GB này khi jailbreak nâng baseband của iPad lên 0.6.15 sẽ bị lỗi "NO ALL", mất WiFi, Bluetooth, ECID, IMEI. Đồng thời iTunes báo lỗi (-1), và máy bị treo hình cáp dĩa. Giang hồ đồn đây là loại baseband "Emergency Boot Loader" (EBL). Các máy The New 3GS 8GB bị "NO ALL" iTunes Error (-1) không thể restore và chỉ có thê gửi trả bào hành nếu còn thời hạn.

Vậy làm thế nào để phân biệt 3GS thuộc loại Old-BootRom hay New-BootRom hoặc chip Toshiba? Có nhiều cách phân biệt:

1. Xem Serial Number:

 • Mở Settings> General> About>
 • Hàng Serial Number ghi xx941xxxxxx. xx133xxxxxx.
 • Cột số thứ 3 (từ trái qua) là năm, 9=2009, 0=2010, 1=2011, 2=2012.
 • Cột thứ 4 & 5 là số tuần trong năm, 41=tuần 41, 42=tuần 42, 33=tuần 33.

2. Phân biệt Old hay New-BootRom:

 • Serial Number từ tuần 41 năm 2009 trở về trước.
 • Serial Number từ tuần 42 năm 2009 trở về sau.

3. Phân biệt The New 3GS 8GB chip Toshiba, SN: xx133xxxxxx:

 • Serial Number từ tuần 32 năm 2011 trở về trước, có thể nâng baseband của iPad (0.6.15).
 • Serial Number từ tuần 33 năm 2011 trở về sau, lỗi (-1) "NO ALL" khi nâng baseband của iPad (0.6.15).

C- Phân biệt BootRom bằng iDetector:
Download iDetector: http://qwertyoruiop.com/static/mirro...tor-v1.0.1.zip
Download iREB: http://ih8sn0w.com
Download Redsn0w: http://blog.iphone-dev.org

Tham khảo:
iPHONEHEAT: http://www.iphoneheat.com/2010/06/ch...m-windows-mac/
iDETECTOR: http://www.iphoneheat.com/2010/06/id...w-old-bootrom/
DFU MODE: http://www.iclarified.com/entry/index.php?enid=1034
RECOVERY MODE: http://www.iclarified.com/entry/index.php?enid=367