iphone 4 wifi yếu chập chờn, đã làm hết các pan thông thường như tiếp xúc anten, câu tắc L22_RF, R4_RF và câu từ SP1_RF qua SP2_RF cũng not ok. mở schematic ra dò và em nó đã hiện nguyên hình. Thay thế FL10_RF done.
Đây cũng chỉ là 1 trong nhưng pan wifi yếu chập chờn, không phải cái nào yếu chập chờn cũng lôi em nó ra làm nha anh em.
chia sẽ cho những anh em chưa gặp qua làm cho nhanh, ai biết rồi chém nhẹ tý ^^

[IMG][/IMG]