Hard reset Masstel N550:
- Bấm Vol up + Nguồn đến lúc máy lên logo
- Vẫn giữ Vol up và bỏ phím nguồn đến khi hiện giao diện như hình phía dưới
vào recovery mode, thế là ok