hôm nay nhận máy 1280 của cửa hàng rớt nước mất míc mà làm chua wa,đo mạch theo đường màu đỏ tất cả đều ok,làm chân u đóng lại cũng ko xong,thay tụ và trở đánh dấu màu xanh cũng not ok,cuối cùng câu dây đồng theo đường màu vàng nghe gọi ok,chút kinh nghiệm chia sẻ cho anh em.

https://www.facebook.com/nhutuyenmobile