Máy rớt nước chập mạch đèn, ace gặp múc bỏ hết tụ,trở câu như hình done !