bản này mình sử dụng 3 năm thấy nó dể sử dụng và ổn định nên muốn chia sẽ cho anh em.
http://4share.vn/f/34070c0c00010105/Nero 6.6.1.4 nhutuyen.rarhttps://www.facebook.com/nhutuyenmobile