Ae vùng sâu, xa tiệm linh kiện hay bí quá thì làm như hình.NGHÊM CẤM bào dưới mọi hình thức nếu không phải vì những lý do trên..