Máy quá rẻ so với màn hình, sorry kèo xe ôm nên ráng b..à..o