Như chúng ta đã biết Xt910s được sản xuất dành riêng cho thị trường hàn quốc
Đa phần ACE hay conver sang XT910 QT để có Tiếng việt nhưng các bước conver sang xt910 QT lằng nhằng mà lại sợ diezhttp://www.4shared.com/rar/yiSynuR9c...404TV_OKO.html