Những quý bà tuổi Mậu Ngọ thường là những người thông minh, giỏi giang, biết lo toan mọi việc trong nhà. Theo xem tử vi trọn đời thấy những quý bà nào sinh vào hai mùa Xuân, Hạ số được hưởng phú quý, giàu sang, anh nhàn, sung túc cả đời. Nhưng những quý bà sinh hạ mùa Thu Đông, số cực, gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình duyên và đường công danh sự nghiệp. Đến hậu vận, những quý bà tuổi Mậu Ngọ mới được hưởng cuộc sống an nhàn, hạnh phúc đầy đủ bên gia đình và con cháu.
Nữ Mạng – Mậu Ngọ

  1. Sanh năm: 1918, 1978 và 2038
  2. Cung CHẤN
  3. Mạng THIÊN THƯỢNG HỎA (lửa trên trời)
  4. Xương CON NGỰA. Tướng tinh CON HEOCUỘC SỐNG
tử vi tuổi Mậu Ngọ, tiền vận và trung vận thì sung sướng, nhưng về hậu vận thì chỉ được tạm yên chớ không hoàn toàn được nhiều may mắn lắm. Số không được hưởng nhiều phúc đức vào tiền vận. Tóm lại: cuộc đời của tuổi Mậu Ngọ vào tiền vận và trung vận thì được sung sướng, hậu vận không tạo được nhiều phúc đức cho lắm.

Tuổi Mậu Ngọ số hưởng thọ trung bình từ 59 đến 68 tuổi là mức tối đa. Nhưng nếu có làm được nhiều việc phước đức, ăn ở thẳng ngay thì sống thêm được mấy năm nữa, còn nếu ăn ở gian ác thì sẽ bị giảm kỷ.
TÌNH DUYÊN
Về vấn đề tình duyên tuổi Mậu Ngọ được chia làm ba trường hợp như sau:

Nếu bạn sanh vào những tháng nầy thì cuộc đời bạn đối với vấn đề tình duyên và hạnh phúc có ba lần thay đổi trong cuộc đời, đó là bạn sanh vào những tháng: 3, 6 và 10 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy thì cuộc đời của bạn sẽ có hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng: 2, 4, 7, 8, 9 và 11 Âm lịch. Nhưng nếu bạn sanh vào những tháng nầy thì cuộc đời bạn hoàn toàn hưởng hạnh phúc toàn vẹn, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 1, 5 và 12 Âm lịch.
GIA ĐẠO, CÔNG DANH
Gia đạo được phần vui đẹp. Công danh chỉ ở vào mức độ bình thường, số thuận về việc giao thương, buôn bán hơn là công danh.

Sự nghiệp bắt đầu vững chắc vào tuổi 48 trở đi, vào tuổi nầy trở đi, về phần sự nghiệp có kết quả tốt. Tiền bạc có phần tạo lấy nhiều cơ hội thuận tiện cho cuộc đời và thành công hoàn toàn về phần tài lộc.