Máy rớt nước.Ace gặp múc như hình, test by me.

Chúc ae thành công.