Các bạn vào web LG

http://csmg.lgmobile.com:9002/csmg/b...54281051319349

và thay dãy số ở đuôi = imei của máy đó, sẽ tải được rom gốc