VIDEO: Hướng dẫn tháo lắp sửa chữa iPod ClassicVideo 2:

How to Open an iPod Classic 5th Generation (aka iPod Video)