Thành lập công ty chuyên nghiệp
Thành lập công ty là việc thực hiện các thủ tục khai sinh về mặt pháp lý cho một công ty.
Công ty là một doanh nghiệp có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.
Theo quy định của pháp luật về thành lập công ty, việc thành lập công ty của doanh nghiệp được thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan cấp phép thành lập công ty cấp tỉnh nơi công ty dự kiến thành lập đặt trụ sở chính.
Điều kiện thành lập công ty
Theo quy định của pháp luật hiện về thành lập công ty, công ty sẽ được thành lập, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi :
-Công ty dự kiến thành lập có ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;
-Công ty dự kiến thành lập có tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật về thành lập công ty;
-Công ty dự kiến thành lập có trụ sở chính theo quy định Luật doanh nghiệp;
-Người thành lập công ty soạn thảo đầy đủ hồ sơ thành lập công ty và nộp hồ sơ thành lập công ty hợp lệ theo quy định của pháp luật về thành lập công ty;
-Người thành lập công ty nộp đủ lệ phí thành lập công ty theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp dich vu ke toan tron goi tai tphcm
Nguồn thanhlapcongtyvs.com