* Lời nói đầu :
- Tiếng việt có dấu là một nét đẹp không phải là xấu .
- Viết tiếng việt có dấu là 1 cách tôn trọng bản thân và tôn trọng người đọc .
- Viết tiếng việt có dấu là một việc thể hiện sự văn minh - lịch sự .
- Viết tiếng việt có dấu là một trong những nội quy bắt buộc của Diễn đàn KTVGSM.COM .
=> Vì vậy không có lý do nào để viết tiếng việt không dấu .

Lưu ý: Nếu một lúc nào đó bộ gõ của diễn đàn tạm thời ko hoạt động được thì đã có

- Unikey Bản Mới Nhất : http://unikey.vn/vietnam/ . Rất nhanh rất tiện dụng , máy tính đời cũ nhất cũng có thể download đơn giản trong vòng chưa đầy 10s .

* Hướng dẫn viết tiếng việt có dấu :
Kiểu gõ Telex:
-f = Dấu huyền.....[Ví dụ: af = à]

-s = Dấu sắc.........[Ví dụ: as = á]

-r = Dấu hỏi..........[Ví dụ: ar = ả]

-x = Dấu ngã.........[Ví dụ: ax = ã]

-j = Dấu hỏi..........[Ví dụ: aj = ạ]


aw = ă

aa = â

dd = đ

ee = ê

oo = ô

ow = ơ

w, uw = ư

Khử dấu: z
Ví dụ:
Nếu muốn gõ dòng “Hãy gõ tiếng Việt khi viết bài” bạn phải gõ như sau: “Hayx gox tieengs Vieetj khi vieets baif”
Kiểu gõ VNI:
Phím số 1: Dấu sắc.............................[a1 = á]

Phím số 2: Dấu huyền.........................[a2 = à]

Phím số 3: Dấu hỏi.............................[a3 = ả]

Phím số 4: Dấu ngã............................[a4 = ã]

Phím số 5: Dấu nặng..........................[a5 = ạ]

Phím số 6: Dấu mũ của chữ â, ê, ô.......[a6 = â, e6 = ê, o6 = ô]

Phím số 7: Dấu râu của chữ ơ, ư..........[o7 = ơ, u7 = ơ]

Phím số 8: Dấu trăng của chữ ă...........[a8 = ă]

Phím số 9: Dấu gạch ngang của chữ đ..[d9 = đ]

Phím số 0: Khử dấu.Ví dụ:
Nếu muốn gõ dòng “Hãy gõ tiếng Việt khi viết bài” bạn phải gõ như sau: “Ha4y go4 tie6ng1 Vie6t3 khi vie6t1 bai2”
Kiểu gõ VIQR:
Dấu huyền: `.....[a`= à]

Dấu sắc: ‘..........[a’ = á]

Dấu hỏi: ?..........[a? = ả]

Dấu ngã: ~........[a~ = ã]

Dấu nặng: .........[a. = ạ]


a( = ă

a^ = â

dd = đ [Đôi khi còn dùng: d- = đ]

e^ = ê

o^ = ô

o+ = ơ

u+ = ư

Khử dấu: z
Ví dụ:
Nếu muốn gõ dòng “Hãy gõ tiếng Việt khi viết bài” bạn phải gõ như sau: “Ha~y go~ tie^’ng Vie^.t khi vie^’t ba`i”Quy tắc chung:
1. Dấu mũ, dấu trăng, dấu râu [Trong các chữ: ă, â, đ, ê, ô, ơ, ư] cần được gõ trực tiếp sau các nguyên âm.

2. Dấu huyền, sắc, hỏi, nặng, ngã có thể gõ trực tiếp sau nguyên âm hoặc ở cuối từ.

3. Nếu gõ sai có thể gõ dấu khác ngay, không cần phải xoá chữ đó đi để gõ lại.

4. Trạng thái viết hoa hoặc thường phụ thuộc vào việc bạn có bật chế độ Caps Lock hay ấn phím Shift ở chữ cuối cùng hay không?Ví dụ:
[Telex] Nếu bạn gõ oO/OO >> Ô, còn nếu bạn gõ oo/ Oo >> ô

[Vni] Nếu bạn gõ o6 >> ô, o^1 >> ố, còn nếu bạn gõ o^ >> Ô, o6! >> Ố [Lưu ý: Kí hiệu ^ hay ! có được là do kết hợp phím Shift với phím 6, 1]
5. Hãy lưu ý, các dấu: chấm (.), phẩy (,), hai chấm (: ), chấm phẩy (,) gạch ngang (-), cần gõ liền với chữ đằng trước rồi mới ấn cách (space). Các dấu: đóng mở ngoặc (‘, “, ’, ”) cần gõ cách với chữ đằng trước và liền với chữ đằng sau.

>>> Lưu ý, đừng gõ tất cả các dấu liền ngay sau chữ, nhìn sẽ rất rối mắt. Còn nếu gõ tất cả các dấu cách chữ trước và sau thì nhìn lại rời rạc.

Ví dụ:

Thay vì gõ “Khi gõ , luôn nhớ , lưu ý việc gõ dấu . “ hay “Khi gõ,luôn nhớ,lưu ý việc gõ dấu.” Bạn hãy gõ là “Khi gõ, luôn nhớ, lưu ý việc gõ dấu.”


Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách thức để có thể viết đc tiếng việt có dấu . Vì vậy sau này mình sẽ không chấp nhận việc viết tiếng việt không dấu rồi sau đó "srr mod minh k co vietkey" hay đại loại như vậy , giao diện diễn đàn đã tối rồi các bạn lại viết tiếng việt k dấu làm cho người đọc rất "khó chịu" .
Thanks for reading !