AE nào bị lỗi như ở dưới không setup được Sony xperia companion thì thêm windows 7 for x64-or x86 based systems trước khi setup là dc

32 bit
https://www.microsoft.com/en-us/down....aspx?id=26767

64 bit
https://www.microsoft.com/en-us/down....aspx?id=26764

link xperia companion
http://support.sonymobile.com/vn/too...ria-companion/Cho Đi Rồi Sẽ Nhận Được Lại, Đời thay Đối Khi Ta Thay Đổi