1.

2.


Nhận 1 cây 3gs rớt đất mất đèn màn hình . Kiểm tra 1 lúc thì thấy 1 chân thiếu ap 3,8v . Tiến hành xem sơ đồ và đo mạch thấy đứt . Làm sợi dây câu thì được luôn . Nay vẽ lại để bác nào gặp bệnh giống thì chỉ việc câu như hình là ok