Thay cặp icloud Iphone 5 hay 5s cũng gần tương tự như vầy. Video clip dành cho ae đã có kinh nghiệm được sưu tầm từ ifixit