Ip6 vào camera văng,câu tắt U2301.Có xác thì thay mới cho đẹp còn không thì câu tắt như hình done.