Trong tuần qua, đã có đến 17 tiện ích được lên kệ Cydia. Bao gồm một số tiện ích hữu dụng và quen thuộc như OneHandWizard. Như thường lệ, sau đây là sanh sách tổng hợp các tiện ích tốt và thú vị đã xuất hiện trên Cydia.Android Wear Utility: cho phép bạn điều khiển chơi nhạc trên iPhone thông qua thiết bị chạy Android Wear. (free)

AutoUnlock to App 8: không cần nhập passcode để mở máy nếu thiết bị đang được kết nối vào mạng Wifi ($0.99)

Auxo Legacy Edition: phiên bản chuyển đổi ứng dụng đa nhiệm nguyên bản của iPhone ($0.99 or $1.99)

CustomStatusBar: ẩn đi một số thành phần trên thanh trạng thái (free)

EventOnStart: hiển thị những sự kiện khi mở máy (free)

exKeyboard: cho phép bạn sử dụng những bàn phím bên thứ 3 cho màn hình khóa và khi đánh mã Passcode. (free)

HideCCMedia: ẩn thanh điều khiển nhạc trong Control Center (free)

Lock Saver: tắt những tính năng khi bạn không dùng tới để tiết kiệm pin ($0.99)

Multify: trình đa nhiệm, quản lý ứng dụng theo lớp và cửa sổ ($5)

NCMeters: thêm thanh đo hệ mét trong trang thông báo (free)

NoKeyPop: không cho các biểu tượng nảy lên khi bấm phím. (free)

OneHandWizard: Tính năng sử dụng một tay mới cho Reachability ($3.99)

Parental: cho phép bạn hạn chế các truy cập vào những ứng dụng, tùy chỉnh và nhiều chức năng bảo mật khác. ($1.50)

Secret-Lock: khóa màn hình khóa để đảm bảo riêng tư và bảo mật (free)

ShareMe: tạo và chia sẻ tập tin PDF, CSV hoặc tập tin Text từ những đoạn hội thoại trên iMessage (free)

Transition: cung cấp 25 hiệu ứng lúc mở máy provides 25 original unlock transitions for your device ($1.99 – review)