Cái này có lâu r mà share lại cho ae chưa biết thì lôi mấy con 3gs trong tủ ra unlock quốc tế cho dễ bán nha
Hiện đang suport all ATT tử 3>6>6+ lun nha cứ làm thử nếu hết hợp đồng nó sẽ giải quyết
https://www.att.com/deviceunlock/#/
Chọn đánh dấu dòng cuối cùng tiếp tục
Update máy clean imei done sau 1 cái click
click mà trả mail dạng này click here confirm là done liền luôn.

Thank you for contacting AT&T about unlocking your mobile device.

Your unlock request number is: 2014898210

Please confirm your request here within the next 24 hours, or it will be canceled.

If we have further questions or instructions, we'll contact you by email.

Questions? Please call 800.331.0500, or dial 611 from your AT&T wireless phone.

You may also check the status of your request by visiting AT&T's Device Unlock Status Portal.
P/s: Nếu gửi một Imei ko done ae có thể thử dùng email khác cho Imei đó có khi lại Done :cool:
Update. Hiện nay trang unlock AT&T chặn IP từ VN nên khi vào Link trên sẽ báo lỗi, ae fake Ip hoặc dùng các phần mềm để vượt tường lửa sẽ ok. Nhưng hiện tại AT&T yêu cầu đăng nhập tài khoản người dùng trước khi gửi yêu cầu unlock.