Các dòng Rom China ae có thể tìm và download tại đây :D
http://www.needrom.com/