Tại sao phải tra cứu Model iPhone ?

Danh sách model iphoneModel iPhone là gì ? Model iPhone ở đây không phải Model iPhone sau lưng máy mà là "Kiểu máy" của iPhone, bạn có thể xem Model iPhone tại Cài đặt -> Giới thiệu hoặc xem trên vỏ hộp. Model iPhone có tác dụng phân biệt xuất xứ iPhone, phiên bản iPhone, màu sắc và dung lượng iPhone, một số Model iPhone còn cho biết chính xác iPhone là Lock hay World.


Để tra cứu Model tại Website này nhanh nhất, bạn có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl + F sau đó nhập số Model cần tìm nhé.


Cách xem Model iPhone

Danh sách Model iPhone 7

T-Mobile USA

iPhone 7 128GB Jet Black (GSM) T-Mobile MN5L2LL/A
iPhone 7 256GB Jet Black (GSM) T-Mobile MN5R2LL/A
iPhone 7 32GB Black (GSM) T-Mobile MNQW2LL/A
iPhone 7 128GB Black (GSM) T-Mobile MN5G2LL/A
iPhone 7 256GB Black (GSM) T-Mobile MN5M2LL/A
iPhone 7 32GB Silver (GSM) T-Mobile MNQX2LL/A
iPhone 7 128GB Silver (GSM) T-Mobile MN5H2LL/A
iPhone 7 256GB Silver (GSM) T-Mobile MN5N2LL/A
iPhone 7 32GB Gold (GSM) T-Mobile MNQY2LL/A
iPhone 7 128GB Gold (GSM) T-Mobile MN5J2LL/A
iPhone 7 256GB Gold (GSM) T-Mobile MN5P2LL/A
iPhone 7 32GB Rose Gold (GSM) T-Mobile MNR02LL/A
iPhone 7 128GB Rose Gold (GSM) T-Mobile MN5K2LL/A
iPhone 7 256GB Rose Gold (GSM) T-Mobile MN5Q2LL/A

AT&T USA

iPhone 7 128GB Jet Black (GSM) AT&T MN4D2LL/A
iPhone 7 256GB Jet Black (GSM) AT&T MN4L2LL/A
iPhone 7 32GB Black (GSM) AT&T MNQH2LL/A
iPhone 7 128GB Black (GSM) AT&T MN482LL/A
iPhone 7 256GB Black (GSM) AT&T MN4E2LL/A
iPhone 7 32GB Silver (GSM) AT&T MNQJ2LL/A
iPhone 7 128GB Silver (GSM) AT&T MN492LL/A
iPhone 7 256GB Silver (GSM) AT&T MN4F2LL/A
iPhone 7 32GB Gold (GSM) AT&T MNQK2LL/A
iPhone 7 128GB Gold (GSM) AT&T MN4A2LL/A
iPhone 7 256GB Gold (GSM) AT&T MN4J2LL/A
iPhone 7 32GB Rose Gold (GSM) AT&T MNQL2LL/A
iPhone 7 128GB Rose Gold (GSM) AT&T MNQL2LL/A
iPhone 7 256GB Rose Gold (GSM) AT&T MN4K2LL/A

Sprint USA

iPhone 7 128GB Jet Black (CDMA) Sprint MN4D2LL/A
iPhone 7 256GB Jet Black (CDMA) Sprint MN4L2LL/A
iPhone 7 32GB Black (CDMA) Sprint MNQH2LL/A
iPhone 7 128GB Black (CDMA) Sprint MN482LL/A
iPhone 7 256GB Black (CDMA) Sprint MN4E2LL/A
iPhone 7 32GB Silver (CDMA) Sprint MNQJ2LL/A
iPhone 7 128GB Silver (CDMA) Sprint MN492LL/A
iPhone 7 256GB Silver (CDMA) Sprint MN4F2LL/A
iPhone 7 32GB Gold (CDMA) Sprint MNQK2LL/A
iPhone 7 128GB Gold (CDMA) Sprint MN4A2LL/A
iPhone 7 256GB Gold (CDMA) Sprint MN4J2LL/A
iPhone 7 32GB Rose Gold (CDMA) Sprint MNQL2LL/A
iPhone 7 128GB Rose Gold (CDMA) Sprint MN4C2LL/A
iPhone 7 256GB Rose Gold (CDMA) Sprint MN4K2LL/A

Verizon USA

iPhone 7 128GB Jet Black (CDMA) Verizon MN4D2LL/A
iPhone 7 256GB Jet Black (CDMA) Verizon MN4L2LL/A
iPhone 7 32GB Black (CDMA) Verizon MNQH2LL/A
iPhone 7 128GB Black (CDMA) Verizon MN482LL/A
iPhone 7 256GB Black (CDMA) Verizon MN4E2LL/A
iPhone 7 32GB Silver (CDMA) Verizon MNQJ2LL/A
iPhone 7 128GB Silver (CDMA) Verizon MN492LL/A
iPhone 7 256GB Silver (CDMA) Verizon MN4F2LL/A
iPhone 7 32GB Gold (CDMA) Verizon MNQK2LL/A
iPhone 7 128GB Gold (CDMA) Verizon MN4A2LL/A
iPhone 7 256GB Gold (CDMA) Verizon MN4J2LL/A
iPhone 7 32GB Rose Gold (CDMA) Verizon MNQL2LL/A
iPhone 7 128GB Rose Gold (CDMA) Verizon MN4C2LL/A
iPhone 7 256GB Rose Gold (CDMA) Verizon MN4K2LL/A

.....Đang cập nhật thêm.
Danh sách Model iPhone 6s

iPhone 6S 16GB Space Gray (GSM) T-Mobile MKQX2LL/A
iPhone 6S 64GB Space Gray (GSM) T-Mobile MKR32LL/A
iPhone 6S 128GB Space Gray (GSM) T-Mobile MKR72LL/A
iPhone 6S 16GB Gold (GSM) T-Mobile MKR12LL/A
iPhone 6S 64GB Gold (GSM) T-Mobile MKR52LL/A
iPhone 6S 128GB Gold (GSM) T-Mobile MKR92LL/A
iPhone 6S 16GB Silver (GSM) T-Mobile MKQY2LL/A
iPhone 6S 64GB Silver (GSM) T-Mobile MKR42LL/A
iPhone 6S 128GB Silver (GSM) T-Mobile MKR82LL/A
iPhone 6S 16GB Rose Gold (GSM) T-Mobile MKR22LL/A
iPhone 6S 64GB Rose Gold (GSM) T-Mobile MKR62LL/A
iPhone 6S 128GB Rose Gold (GSM) T-Mobile MKRA2LL/A

iPhone 6S 16GB Space Gray (GSM) AT&T MKQ52LL/A
iPhone 6S 64GB Space Gray (GSM) AT&T MKQ92LL/A
iPhone 6S 128GB Space Gray (GSM) AT&T MKQE2LL/A
iPhone 6S 16GB Gold (GSM) AT&T MKQ72LL/A
iPhone 6S 64GB Gold (GSM) AT&T MKQC2LL/A
iPhone 6S 128GB Gold (GSM) AT&T MKQG2LL/A
iPhone 6S 16GB Silver (GSM) AT&T MKQ62LL/A
iPhone 6S 64GB Silver (GSM) AT&T MKQA2LL/A
iPhone 6S 128GB Silver (GSM) AT&T MKQF2LL/A
iPhone 6S 16GB Rose Gold (GSM) AT&T MKQ82LL/A
iPhone 6S 64GB Rose Gold (GSM) AT&T MKQD2LL/A
iPhone 6S 128GB Rose Gold (GSM) AT&T MKQH2LL/A

iPhone 6S 16GB Space Gray (CDMA) Sprint MKT72LL/A
iPhone 6S 64GB Space Gray (CDMA) Sprint MKTC2LL/A
iPhone 6S 128GB Space Gray (CDMA) Sprint MKTG2LL/A
iPhone 6S 16GB Gold (CDMA) Sprint MKT92LL/A
iPhone 6S 64GB Gold (CDMA) Sprint MKTE2LL/A
iPhone 6S 128GB Gold (CDMA) Sprint MKTJ2LL/A
iPhone 6S 16GB Silver (CDMA) Sprint MKT82LL/A
iPhone 6S 64GB Silver (CDMA) Sprint MKTD2LL/A
iPhone 6S 128GB Silver (CDMA) Sprint MKTH2LL/A
iPhone 6S 16GB Rose Gold (CDMA) Sprint MKTA2LL/A
iPhone 6S 64GB Rose Gold (CDMA) Sprint MKTE2LL/A
iPhone 6S 128GB Rose Gold (CDMA) Sprint MKTK2LL/A

iPhone 6S 16GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless MKRR2LL/A
iPhone 6S 64GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless MKRY2LL/A
iPhone 6S 128GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless MKT32LL/A
iPhone 6S 16GB Gold (CDMA) Verizon Wireless MKRW2LL/A
iPhone 6S 64GB Gold (CDMA) Verizon Wireless MKT12LL/A
iPhone 6S 128GB Gold (CDMA) Verizon Wireless MKT52LL/A
iPhone 6S 16GB Silver (CDMA) Verizon Wireless MKRT2LL/A
iPhone 6S 64GB Silver (CDMA) Verizon Wireless MKT02LL/A
iPhone 6S 128GB Silver (CDMA) Verizon Wireless MKT42LL/A
iPhone 6S 16GB Rose Gold (CDMA) Verizon Wireless MKRX2LL/A
iPhone 6S 64GB Rose Gold (CDMA) Verizon Wireless MKT22LL/A
iPhone 6S 128GB Rose Gold (CDMA) Verizon Wireless MKT62LL/A

Canada iPhone 6S 16GB Space Grey Unlocked MKQJ2VC/A
Canada iPhone 6S 64GB Space Grey Unlocked MKQN2VC/A
Canada iPhone 6S 128GB Space Grey Unlocked MKQT2VC/A
Canada iPhone 6S 16GB Gold Unlocked MKQL2VC/A
Canada iPhone 6S 64GB Gold Unlocked MKQQ2VC/A
Canada iPhone 6S 128GB Gold Unlocked MKQV2VC/A
Canada iPhone 6S 16GB Silver Unlocked MKQK2VC/A
Canada iPhone 6S 64GB Silver Unlocked MKQP2VC/A
Canada iPhone 6S 128GB Silver Unlocked MKQU2VC/A
Canada iPhone 6S 16GB Rose Gold Unlocked MKQM2VC/A
Canada iPhone 6S 64GB Rose Gold Unlocked MKQR2VC/A
Canada iPhone 6S 128GB Rose Gold Unlocked MKQW2VC/A

UK iPhone 6S 16GB Space Grey Unlocked MKQJ2B/A
UK iPhone 6S 64GB Space Grey Unlocked MKQN2B/A
UK iPhone 6S 128GB Space Grey Unlocked MKQT2B/A
UK iPhone 6S 16GB Gold Unlocked MKQL2B/A
UK iPhone 6S 64GB Gold Unlocked MKQQ2B/A
UK iPhone 6S 128GB Gold Unlocked MKQV2B/A
UK iPhone 6S 16GB Silver Unlocked MKQK2B/A
UK iPhone 6S 64GB Silver Unlocked MKQP2B/A
UK iPhone 6S 128GB Silver Unlocked MKQU2B/A
UK iPhone 6S 16GB Rose Gold Unlocked MKQM2B/A
UK iPhone 6S 64GB Rose Gold Unlocked MKQR2B/A
UK iPhone 6S 128GB Rose Gold Unlocked MKQW2B/A
Danh sách Model iPhone 6

iPhone 6 16GB Space Gray (GSM) T-Mobile MG542LL/A
iPhone 6 64GB Space Gray (GSM) T-Mobile MG5A2LL/A
iPhone 6 128GB Space Gray (GSM) T-Mobile MG572LL/A
iPhone 6 16GB Gold (GSM) T-Mobile MG562LL/A
iPhone 6 64GB Gold (GSM) T-Mobile MG5D2LL/A
iPhone 6 128GB Gold (GSM) T-Mobile MG592LL/A
iPhone 6 16GB Silver (GSM) T-Mobile MG552LL/A
iPhone 6 64GB Silver (GSM) T-Mobile MG5C2LL/A
iPhone 6 128GB Silver (GSM) T-Mobile MG582LL/A

iPhone 6 16GB Space Gray (GSM) AT&T MG4N2LL/A
iPhone 6 64GB Space Gray (GSM) AT&T MG4W2LL/A
iPhone 6 128GB Space Gray (GSM) AT&T MG4R2LL/A
iPhone 6 16GB Gold (GSM) AT&T MG4Q2LL/A
iPhone 6 64GB Gold (GSM) AT&T MG502LL/A
iPhone 6 128GB Gold (GSM) AT&T MG4V2LL/A
iPhone 6 16GB Silver (GSM) AT&T MG4P2LL/A
iPhone 6 64GB Silver (GSM) AT&T MG4X2LL/A
iPhone 6 128GB Silver (GSM) AT&T MG4U2LL/A

iPhone 6 16GB Space Gray (CDMA) Sprint MG692LL/A
iPhone 6 64GB Space Gray (CDMA) Sprint MG6G2LL/A
iPhone 6 128GB Space Gray (CDMA) Sprint MG6D2LL/A
iPhone 6 16GB Gold (CDMA) Sprint MG6C2LL/A
iPhone 6 64GB Gold (CDMA) Sprint MG6J2LL/A
iPhone 6 128GB Gold (CDMA) Sprint MG6F2LL/A
iPhone 6 16GB Silver (CDMA) Sprint MG6A2LL/A
iPhone 6 64GB Silver (CDMA) Sprint MG6H2LL/A
iPhone 6 128GB Silver (CDMA) Sprint MG6E2LL/A

iPhone 6 16GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless MG5W2LL/A
iPhone 6 64GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless MG632LL/A
iPhone 6 128GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless MG602LL/A
iPhone 6 16GB Gold (CDMA) Verizon Wireless MG5Y2LL/A
iPhone 6 64GB Gold (CDMA) Verizon Wireless MG652LL/A
iPhone 6 128GB Gold (CDMA) Verizon Wireless MG622LL/A
iPhone 6 16GB Silver (CDMA) Verizon Wireless MG5X2LL/A
iPhone 6 64GB Silver (CDMA) Verizon Wireless MG642LL/A
iPhone 6 128GB Silver (CDMA) Verizon Wireless MG612LL/A

Canada iPhone 6 16GB Space Grey Unlocked MG3A2CL/A
Canada iPhone 6 64GB Space Grey Unlocked MG3H2CL/A
Canada iPhone 6 128GB Space Grey Unlocked MG3E2CL/A
Canada iPhone 6 16GB Gold Unlocked MG3D2CL/A
Canada iPhone 6 64GB Gold Unlocked MG3L2CL/A
Canada iPhone 6 128GB Gold Unlocked MG3G2CL/A
Canada iPhone 6 16GB Silver Unlocked MG3C2CL/A
Canada iPhone 6 64GB Silver Unlocked MG3K2CL/A
Canada iPhone 6 128GB Silver Unlocked MG3F2CL/A
Danh sách Model iPhone 5S, 5C

iPhone 5s 16GB Space Gray (GSM) AT&T ME305LL/A
iPhone 5s 32GB Space Gray (GSM) AT&T ME308LL/A
iPhone 5s 64GB Space Gray (GSM) AT&T ME311LL/A
iPhone 5s 16GB Gold (GSM) AT&T ME307LL/A
iPhone 5s 32GB Gold (GSM) AT&T ME310LL/A
iPhone 5s 64GB Gold (GSM) AT&T ME313LL/A
iPhone 5s 16GB Silver (GSM) AT&T ME306LL/A
iPhone 5s 32GB Silver (GSM) AT&T ME309LL/A
iPhone 5s 64GB Silver (GSM) AT&T ME312LL/A

iPhone 5s 16GB Space Gray (CDMA) Sprint ME350LL/A
iPhone 5s 32GB Space Gray (CDMA) Sprint ME353LL/A
iPhone 5s 64GB Space Gray (CDMA) Sprint ME356LL/A
iPhone 5s 16GB Gold (CDMA) Sprint ME352LL/A
iPhone 5s 32GB Gold (CDMA) Sprint ME355LL/A
iPhone 5s 64GB Gold (CDMA) Sprint ME358LL/A
iPhone 5s 16GB Silver (CDMA) Sprint ME351LL/A
iPhone 5s 32GB Silver (CDMA) Sprint ME354LL/A
iPhone 5s 64GB Silver (CDMA) Sprint ME357LL/A

iPhone 5s 16GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless ME341LL/A
iPhone 5s 32GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless ME344LL/A
iPhone 5s 64GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless ME347LL/A
iPhone 5s 16GB Gold (CDMA) Verizon Wireless ME343LL/A
iPhone 5s 32GB Gold (CDMA) Verizon Wireless ME346LL/A
iPhone 5s 64GB Gold (CDMA) Verizon Wireless ME349LL/A
iPhone 5s 16GB Silver (CDMA) Verizon Wireless ME342LL/A
iPhone 5s 32GB Silver (CDMA) Verizon Wireless ME345LL/A
iPhone 5s 64GB Silver (CDMA) Verizon Wireless ME348LL/A

iPhone 5s 16GB Space Gray (GSM) T-Mobile Unlocked ME323LL/A
iPhone 5s 32GB Space Gray (GSM) T-Mobile Unlocked ME326LL/A
iPhone 5s 64GB Space Gray (GSM) T-Mobile Unlocked ME329LL/A
iPhone 5s 16GB Gold (GSM) T-Mobile Unlocked ME325LL/A
iPhone 5s 32GB Gold (GSM) T-Mobile Unlocked ME328LL/A
iPhone 5s 64GB Gold (GSM) T-Mobile Unlocked ME331LL/A
iPhone 5s 16GB Silver (GSM) T-Mobile Unlocked ME324LL/A
iPhone 5s 32GB Silver (GSM) T-Mobile Unlocked ME327LL/A
iPhone 5s 64GB Silver (GSM) T-Mobile Unlocked ME330LL/A

Australia iPhone 5s 16GB Space Grey Unlocked MF352X/A
Australia iPhone 5s 32GB Space Grey Unlocked MF355X/A
Australia iPhone 5s 64GB Space Grey Unlocked MF358X/A
Australia iPhone 5s 16GB Gold Unlocked MF354X/A
Australia iPhone 5s 32GB Gold Unlocked MF357X/A
Australia iPhone 5s 64GB Gold Unlocked MF360X/A
Australia iPhone 5s 16GB Silver Unlocked MF353X/A
Australia iPhone 5s 32GB Silver Unlocked MF356X/A
Australia iPhone 5s 64GB Silver Unlocked MF359X/A

Canada iPhone 5s 16GB Space Grey Unlocked ME296C/A
Canada iPhone 5s 32GB Space Grey Unlocked ME299C/A
Canada iPhone 5s 64GB Space Grey Unlocked ME302C/A
Canada iPhone 5s 16GB Gold Unlocked ME298C/A
Canada iPhone 5s 32GB Gold Unlocked ME301C/A
Canada iPhone 5s 64GB Gold Unlocked ME304C/A
Canada iPhone 5s 16GB Silver Unlocked ME297C/A
Canada iPhone 5s 32GB Silver Unlocked ME300C/A
Canada iPhone 5s 64GB Silver Unlocked ME303C/A

United Kingdom iPhone 5s 16GB Space Grey Unlocked ME432B/A
United Kingdom iPhone 5s 32GB Space Grey Unlocked ME435B/A
United Kingdom iPhone 5s 64GB Space Grey Unlocked ME438B/A
United Kingdom iPhone 5s 16GB Gold Unlocked ME434B/A
United Kingdom iPhone 5s 32GB Gold Unlocked ME437B/A
United Kingdom iPhone 5s 64GB Gold Unlocked ME440B/A
United Kingdom iPhone 5s 16GB Silver Unlocked ME433B/A
United Kingdom iPhone 5s 32GB Silver Unlocked ME436B/A
United Kingdom iPhone 5s 64GB Silver Unlocked ME439B/A

Danh sách này hiện đang cập nhật thêm.